Информация за Фирмата Видяна: 13187
   Информация за Контакти

        СП "Хидрострой"е създадена през 1956 година с решение на Министерството на строителството.ПРез 1978 година се преобразува в СУ "Хидрострой" към ДСО "Хидрострой" гр. София.

Дружеството няма поделения в страната и чужбина.До преобразуването през 1992 година-строително предприятие"Хидрострой" в последствие СУ "Хидрострой" е било самостоятелно предприятие с банкови сметки и самостоятелен баланс,който се представяше в ДСО "Хидрострой" гр. София, в последствие "Хидрострой-инженеринг"ЕООД гр. София- в съответствие със Закона за дружеството.

Дружеството с наличните си ресурси и създадената база в гр. Кърджали и гр. Димитровград изпълнява и може да изпълнява хидротехнически,водоснабдителни,тунелни,инженерингови,ремонтни,транспортни и проектни обекти на територията на Кърджалийска и други области в страната.От създаването през 1956 година,дружеството е построило следните обекти от регионално и национално значение:

1.Язовири:"Студен кладенец","Кърджали","Ивайловград","Златоград",Розов кладенец","Бенковски","Петелово","Карамфил","Даскалово","Нановица",и "Боровица"-за водоснабдяване на гр.Кърджали и гр.Момчилград.Този язовир е единственият,който е построен с "асфалтно-бетонова"диафргама.В момента продължава строителството на яз."Люляково".

2.Други хидротехнически обекти:"Пречиствателна станция за питейна вода-с.Енчец","ВС гр. Кърджали и Момчилград","ВС Свирачи-Орешино","ВС група с. Рогозче","Водоснабдяване гр. Ардино",ТК"Бели брези","Промишлено водоснабдяване СХК Димитровград",Пречиствателна станция на "АРЗ" и "Комсомолец" гр. Кърджали,"Пречиствателна станция за отпадни води при СХК Димитровград","Корекция на река Арда" Кърджали,"Прагове на река Марица край гр. Любимец и Свиленград и река Върбица"

1.2.Стопанска дейност- Премет на дейност на "Хидрострой-Арда" ЕООД гр. Кърджали е : строителство,инженерингова и ремонтна дейност,транспортна и сервизни услуги,услуги със строителна механизация,рекламна(без кино и видео) и посредническа дейност,търговия в страната и чужбина.

 
Име на фирма:
"Хидрострой Арда"ЕООД
Държава:
България
Град:
Кърджали
Мобилен 1:
0896 76 18 03;0896 76 18 02
Ел. поща 1 :
hidrostroi_arda@abv.bg
Уеб адрес 1:
wwwhidrostroi.bgbiznes.com
Лице за контакти:
Елена Аврамова,Таня Павлова
Област:
Кърджали
Адрес:
кв.Възрожденци, бул."Хр.Ботев"(стр.полигон Хидрострой
Телефон 1:
0361/6 40 88
Мобилен 2 :
0896 76 18 01
 
   
  Галерия Снимки
   
   
 
Начало / За нас / Контакти
Условия и Абонамент / Условия за реклама / Условия за ползване