Информация за Фирмата Видяна: 12788
   Информация за Контакти

 

"МБАЛ-Първомай"ЕООД е лечебно заведение за болнична помощ с 50-годишна история и богати традиции.Болницата е разкрита през 1952г. Обслужва населението на община Първомай и част от населението на община Садово.Основната цел на лечебното заведение е задоволяване изискванията и очакванията на пациентите,да се осигури достъпност,качество и своевременностна здравните услугипри спазване правата на пациентите,съгласно Хартата за правата на пациента.Структората на "МБАЛ-Първомай"ЕООД е изградена от:

-Диагностично-консултативен блок;

-Стационарен блок;

-Болнична аптека;

-Административно-стопански блок.

Грижата за дорото обслужване на болните,редът и дисциплината са основни  приоритети в работата на лечебното заведение.

Съгласно Решение №8702/ 07.08.2000г. и Решение за осъществяване на дейност №МБ 113/09.02.2001г.на МЗ  

"МБАЛ-Първомай"ЕООД гр.Първомай е лечебно заведение със 100% общинско участие,в което медицински цпециалисти,съвместно с друг персонал извършват лечение на лица с остри заболявания,травми,изострени хронични болести,състояния,изискващи оперативно стационарно лечение и родилна помощ,както ирехабилитация,профилактична и промотивна дейност.Предметът на дейността се осъществява в областта на вътрешната медицина ,ревмокардиологията,детските болести,неврологията,акушерството и гинекологията,хирургията и ортопедията,лабораторната,ехографската и ренгеновата диагностика,диагностика и консултации поискани от лекар от друго лечебно заведение.МБАЛ осъществява и всички спомагателни дейности по приемането,пребиваването и напускането на пациентите от лечебното заведение от гледна точка на правните норми,постигнатите договорености и принципите на добрата медицинска практика.Лечебното заведение е единственото на територията на Община Първомай.В болницата са разкрити 107 легла,разпределени в пет отделения.Базата е след основен ремонт и е оборудвана с необходимата техника и апаратура за диагностика и лечение.

Вътрешно отделение:

-Интензивен кардиологичен сектор с 6 легла

-Сектор за палиативни грижи с 4 легла

-Сектор за рехабилитация а инфаркти с 5 легла

-Основен сектор с 25 легла

В отделението работят 10 лекари,от които 4-ма с две специалности:кардиолози,пулмолог и гастроентеролог,15 медицински сестри и 6 санитари.

Хирургично отделение:

САИЛ с 2 легла;Сектор за палиативни грижи с 2 легла;Основен сектор с 14 легла.В отделението работят 5 лекари;2-ма с призната специалност"Хирургия" и един специализиращ "Хирургия";2-ма с призната специалност "Анестезиология и реанимация" 9 медицински сестри,от които 2 операционни и една анестезиологична и 6 сестри.Болничните стаи са с по 2-3 легла,като са усигурени необходимите аксесоари към болничните легла.Операционен блок-намира се на етажа на хирурги4ното отделение с добра комуникация за приемане и предаване на оперативните пациенти.Разполага с 2 операционнизали септична и асептична със съвременно оборудване и апаратура.

 Акушеро-гинекологично отделение:

-САИЛ с 2 легла

-Родилен сектор с 4 легла

-Гинекологичен сектор с 9 легла,от които 2 в интерупционен сектор

В отделението работят 6 лекари:3-ма с призната пециалност "Акушерство и гинекология",2-ма с призната специалност "Анестезиология и реанимация",един неонатолог,9 акушерки,от които две операционни и една анестезиологична и 6 санитари.

Неврологично отделение:

-САИЛ с 2 легла

-Сектор за рехабилотация на инсултно болни с 5 легла

-Основен сектор с 8 легла

В отделението работят 4 лекари- 2-ма с призната специалност "Неврология",един с призната специалност "Физиотерапия и рехабилитация",8 медицински сестри,2 рехабилитатори и 5 санитари.

Детско отделение:

-Интензивен бокс с 1 легло

-Кърмачески сектор с 4 легла

-Неинфекциозен сектор с 10 легла

В отделението работят 2-ма с призната специалност "Педиатрия",6 медицински сестри и 5 санитари.

Болничните стаи на боксовата система с по едно легло,осигуряващо постоянен визуален контакт.

Клинична лаборатория:

Извършва следните изследвания:Хематологични,Клинико-химични,Показатели за диагностика на нарушенията в кръвосъсирването,Цитологични и клинико-химични показатели за урината,Изследвания на хормони и туморни маркери.

В лабораторията работят:един лекар с призната специалност,един химик с висше образование,5 лаборанти и 2 санитарки.

Отделение ренгенология:

Отделението включва конвенционална ренгенова диагностика и мамограф.

В отделението работят:1 лекар с призната пециалност,2-ма лабораторни и един санитар.

Отделение клинична патология:

-Секционен блок

-Патоморфологичен лабораторен блок

В отделението работят:1 лекар с призната специалност,1 лаборант и един санитар.

Болнична аптека:

Аптеката е с много добри функционални връзки с отделенията в стационара.Обслужва стационарно болни.Разполага с необходимите видове и количества лекарства,нужни за лечението на пациентите.

           www.anticorruption.covernment.bg

както и следните телефони на Регионалния център по здравеопазване-Пловдив-032/644-180-д-р Г.Божиков;032/644-212-д-р Ст.Елков;032/644-204-д-р Н.Цветkова, на които wгражданите  могат да подават сигнали за корупция и конфликт на интереси!!!

 
Име на фирма:
"МБАЛ-Първомай"ЕООД
Държава:
България
Град:
Първомай
Пощенски код :
4270
Телефон 2 :
0336 /6 3171
Мобилен 1:
0894 720 399
Ел. поща 1 :
mbal_par@abv.bg
Уеб адрес 1:
www.mbalparvomai.bgbiznes.com
Лице за контакти:
Д-р Иван Маджаров
Област:
Пловдивска
Адрес:
ул."Княз Борис I"51
Телефон 1:
0336 /6 3165
 
   
  Галерия Снимки
       
   
 
Начало / За нас / Контакти
Условия и Абонамент / Условия за реклама / Условия за ползване