Информация за Фирмата Видяна: 6426
   Информация за Контакти

  
Специализирана болница за активно лечение

на белодробни болести – Троян”ЕООД

5600 гр.Троян , ул.”Васил Левски” №253

Управител тел./факс 0670/6 49 85
Централа тел. 0670/6 27 01(2)    Гл. счетоводител 0670/64973
pulmohosptrojan @ yahoo.com      www.sbalbb.hit.bg

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – ТРОЯН”ЕООД  е първото  специализирано лечебно заведение за туберкулоза и белодробни заболявания в България и на Балканския полуостров. Открита е през 1905 година.

Днес болницата    осъществява следните лечебни дейности :
• диагностика и лечение на остри,  подостри и изострени хронични белодробни  заболявания и туберкулоза в активна фаза;

•  консултации ;
• диспансеризация;
• клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура;
по следните специалности:  пневмология и фтизиатрия; клинична лаборатория; микробиология;
 образна диагностика.
Приемат се пациенти от територията на Република България, насочени от общопрактикуващи лекари, специалисти от доболничната помощ, от ЦСНМП и от други лечебни заведения или сами по собствен избор.
Болницата е самостоятелно юридическо лице,със 100% държавна собственост. Болницата е акредитирана през 2011 год. с оценка за цялостна медицинска дейност "Отлична" за срок от пет години.
"СБАЛББ – Троян" ЕООД е въвела "Система за управление на качеството" и притежава Сертификат , съгласно стандарт EN ISO 9001

Лечебното заведение има сключен договор с НЗОК за всички белодробни клинични пътеки за лечение на здравноосигурени пациенти и с Министерство на Здравеопазването за лечение на пациенти с туберкулоза без оглед на здравноосигурителния им статус.

Структурата включва : I. Консултативно-диагностичен  блок  с 1. Приемно-консултативни кабинети по:• пневмология и фтизиатрия;• пневмо-фтизиатричен диспансерен кабинет;

2. Медико-диагностични лаборатории;
2.1. Клинична лаборатория ІІ ниво на компетентност ;

2.2. Микробиологична лаборатория и по туберкулоза, отговаряща на "второ ниво микробиологична лаборатория " ;

2.3. Белодробна функционална лаборатория ІІ ниво на компетентност ;

2.4. Бронхологичен кабинет ІІ ниво ;

3.1. Отделение по образна диагностика;

II. Стационарният блок на болницата е с общо 90 легла/за активно лечение/ и се състои от:

1. Отделение по пневмология ІІ ниво на компетентност – 60 легла;

2. Отделение по фтизиатрия ІІ ниво на компетентност – 30 легла за активно лечение на туберкулоза;

III. Болнична аптека ;


IV. Административно-стопански блок ;


Сградния фонд е обновен. Разположен е в добре поддържан парк,  в район с благоприятен климат.

Прием в болницата

Ако състоянието Ви налага приемане в болницата, на регистратура ще бъдете уведомени за възможностите по време на лечението и престоя Ви – избор на стая и допълнителни удобства,потребителска такса, както и за стойността на лечението, ако не сте здравноосигуурен или се налага доплащане /при допълнителни услуги , паркинг и др./.
Вие можете да бъдете приети за болнично лечение след консултация със специалист в Приемните кабинети на Диагностично–консултативния ни блок по един от следните начина:
1. Като задължително здравноосигурено лице с Направление №7 (за хоспитализация) от личния Ви лекар или специалист, или друго лечебно заведение. Постъпването за болнично лечение, независимо от това, че имате необходимото направление, става единствено и само по преценка на съответния специалист на Диагностично–консултативния блок на болницата. Направление №7 за хоспитализация може да Ви бъде издадено и от нашата болница, независимо дали сте преминал преглед по НЗОК или платена консултация.
2. Ако не сте здравноосигурено лице или нямате необходимото направление - срещу заплащане по

ценоразписа на болницата.
Изключения :
- не заплащат здравнонеосигурените пациенти в случай, че се касае за лечение на туберкулоза
- не заплащат здравнонеосигурени социално слаби пациенти с извън закона за социално подпомагане с попълване на съответни документи на регистратура

Адрес:
5600, гр. Троян, обл. Ловешкаул."Васил Левски" №253

"СБАЛББ - Троян" ЕООД

e-mail: pulmohosptrojan@yahoo.com

интернет страница: www.sbalbb-troyan.com

Телефони:
Централа: 0670/6-27-01(6-27-02)
Управител: 0670/6-49-85
Гл. Счетоводител: 0670/6-49-73
Болнична аптека: 0670/6-49-70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Име на фирма:
СБАЛББ-ТроянЕООД
Държава:
България
Град:
Троян
Пощенски код :
5600
Мобилен 1:
0888 690 273
Ел. поща 1 :
pulmohosptroian@yahoo.com
Уеб адрес 1:
www.sbalbb-troyan.com
Лице за контакти:
Д-р Цветомила Дудевска
Област:
Ловеч
Адрес:
ул."Васил Левски"253
Телефон 1:
0670/6-49-85
Факс:
0670/6-49-85
Уеб адрес 2:
www.belodrobnatroyan.bgbiznes.com
 
   
  Галерия Снимки
 
   
 
Начало / За нас / Контакти
Условия и Абонамент / Условия за реклама / Условия за ползване